ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

My Center Parcs

 

1. ONDERWERP

 

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) van het My Center Parcs-account (hierna “MyCP” genoemd) betreft de toegang tot, de functies van en de gebruiksvoorwaarden van MyCP.

 

Door ervoor te kiezen om toegang te krijgen tot MyCP, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, dat u de draagwijdte ervan begrijpt en ze in hun geheel accepteert en ten slotte dat u ermee instemt om ze na te leven.

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst die wordt gesloten tussen PV DISTRIBUTION, gevestigd te L’Artois, Espace Pont de Flandres, 11 rue de Cambrai - 75947 PARIJS Cedex 19, RCS PARIJS 314 283 326, en uzelf.

 

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden uit de overeenkomst, krijgt u geen toegang tot MyCP en alle functionaliteiten ervan.

 

 

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE


De website My Center Parcs wordt u gratis ter beschikking gesteld (de kosten voor het internet en de computerapparatuur zijn voor uw rekening) voor persoonlijk gebruik, mits u zich houdt aan de hieronder gedefinieerde voorwaarden. Uw gebruik van deze website impliceert uw volledige aanvaarding van alle gebruiksvoorwaarden.

 

Onder de website My Center Parcs wordt verstaan: 

https://my.centerparcs.fr, https://my.centerparcs.nl, https://my.centerparcs.be, https://my.centerparcs.de, https://my.centerparcs.ch en https://my.centerparcs.eu (hierna “Website”).

 


U mag deze Website alleen gebruiken indien u minimaal 18 jaar bent en bevoegd bent om overeenkomsten te ondertekenen die u verantwoordelijk kunnen stellen (het gebruik van onze Website door minderjarigen is verboden). U bent financieel verantwoordelijk voor elk bezoek dat u aan de Website brengt.


Al uw activiteit op de Website moet rechtmatig zijn. Alleen op deze wijze mag u de Website gebruiken voor het maken van reserveringen en het doen van aankopen en andere acties die in deze voorwaarden worden beschreven. Deze Website is in het bijzonder bestemd voor de reservering van diensten ter aanvulling van de accommodatie en misbruik van dit doeleinde is op geen enkele manier toegestaan. Dit geldt met name voor doeleinden die in strijd zijn met de rechten van personen, de openbare orde en de goede zeden of die de veiligheid van mensen kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen.


Indien u deze voorwaarden niet naleeft, behouden wij ons het recht voor om u te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de gehele of een deel van de Website te verbieden of te beperken, onverminderd eventuele schadevergoedingen. Onvolledige of foutieve gegevens kunnen ook te allen tijde worden verwijderd.

 

3. ONLINE RESERVERINGEN


Indien u gebruik maakt van de online reserveringsservice op de Website, lees dan vooraf onze
Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden.

U kunt aanbiedingen ontvangen van onze partnerbedrijven of rechtstreeks op de hoogte worden gesteld van deze aanbiedingen door PV Distribution, die zowel in zijn naam en voor zijn rekening optreedt als voor rekening van vennootschappen of groepen, waaronder Pierre et Vacances SA of zijn rechtsopvolgers, die direct of indirect minimaal de helft van het kapitaal en/of de stemrechten hebben in de zin van de bepalingen van artikel L 233-1 van het Franse Wetboek van Koophandel, en van elke vennootschap of groep waarvan Pierre et Vacances SA of zijn rechtsopvolgers direct of indirect deelnemen in het maatschappelijk kapitaal in de zin van de bepalingen van artikel L 233-2 van het Franse Wetboek van Koophandel, zodra hij gebruik maakt van de diensten die door de dienstverleners worden geleverd voor de uitvoering van deze overeenkomst (hierna “Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS” genoemd).

 

4. TOEGANG TOT DIENSTEN

U erkent dat u over de nodige apparatuur en verbinding beschikt om toegang te hebben tot het internet en gebruik te kunnen maken van alle diensten. De bijbehorende kosten komen exclusief voor uw rekening.

4.1. Webdiensten

 

Toegang tot en gebruik van de diensten van de entiteiten van Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS kan aanvullende informatie vereisen. Een deel van deze informatie, aangegeven met een sterretje, moet u verplicht invullen. Verstrekt u deze informatie niet, dan kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

 

Sommige diensten kunnen ook onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden die op het moment van inschrijven worden aangegeven.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die u aan ons verstrekt via deze diensten en u garandeert de juistheid en actualiteit van deze informatie en inhoud.

 

 

5. INHOUD VAN DE WEBDIENSTEN

 

De webdiensten omvatten, maar beperken zich niet tot, MyCP.

 

5.1. Klantenpagina of “Mijn account”

 

 

De toegang tot deze dienst is exclusief voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Om toegang te krijgen tot deze dienst moet u over een geldig e-mailadres beschikken.

(1)    Ik heb al een account

 

Indien u een verblijf heeft geboekt op de website Center Parcs, hoeft u alleen maar:

-          het e-mailadres in te vullen waarmee u uw account heeft aangemaakt tijdens de reservering van uw verblijf;

-          en uw wachtwoord.

Als u uw wachtwoord wilt resetten, klikt u op “Wachtwoord vergeten”. U ontvangt dan een e-mail op het opgegeven e-mailadres met vermelding van uw wachtwoord. U kunt het wachtwoord wijzigen in uw klantaccount.

 

(2)    Ik heb een reservering, maar ik heb nog geen account

 

a.       Indien u per telefoon een verblijf heeft geboekt bij ons Call Center, dient u het e-mailadres in te vullen waarop u bereikt wenst te worden. Vervolgens dient u een MyCP-account aan te maken zoals hieronder beschreven.

 

Om uw MyCP-account aan te maken moet u eerst het formulier voor het aanmaken van een account invullen door uw e-mailadres in te vullen.

De ontvangst van het formulier voor het aanmaken van een MyCP-account wordt bevestigd door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres dat wordt vermeld op dit formulier. U ontvangt vervolgens een link waarmee u uw wachtwoord kunt kiezen. Zodra uw wachtwoord is geregistreerd, is uw MyCP-account correct aangemaakt.

Het op het formulier voor het aanmaken van uw account ingevulde e-mailadres en uw wachtwoord vormen uw inloggegevens waarmee u elke keer dat u inlogt toegang krijgt tot uw MyCP-account.

Bij het aanmaken van uw MyCP-account wordt u gevraagd om uw profiel aan te vullen door ten minste de volgende informatie te verstrekken:

-              Uw voor- en achternaam en burgerlijke staat

-              Uw postcode en woonplaats

-              De gewenste taal

-              Uw geboortedatum

 

De met een sterretje aangegeven informatie is verplicht in te vullen.

 

U kunt er ook voor kiezen om MyCP verder aan te passen door de volgende informatie te verstrekken:

-              Uw volledige adres

-              Uw telefoonnummer

-              Uw gezinssituatie (aantal kinderen)

 

Indien u een e-mailadres opgeeft dat al gekoppeld is aan een reservering voor een van onze verblijven, kan een aantal van uw persoonlijke gegevens vooraf door ons zijn ingevuld. 

Er kan u om aanvullende informatie worden gevraagd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van specifieke diensten die via MyCP worden aangeboden.

 

b.        Indien u heeft gereserveerd via touroperators, reisbureaus of ondernemingsraden (hierna “indirecte klanten” genoemd),

 

is uw MyCP-account alleen toegankelijk tijdens uw verblijf.

Om uw MyCP-account aan te maken, dient u eerst uw naam en boekingsnummer in te vullen op de Website, in de rubriek “Ik heb een reservering, maar ik heb geen account” en vervolgens “Ik heb gereserveerd via een partnerwebsite”. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke MyCP-account, moet u de volgende informatie verstrekken:

-          Uw naam

-          Uw boekingsnummer

of

-          Uw cottagenummer

-          Het nummer van uw Center Parcs-armband als u in een gedigitaliseerd vakantiepark verblijft.

5.2. MyCP-account

Het MyCP-account is alleen toegankelijk voor klanten van de vakantieparken van Center Parcs en/of Villages Nature Paris (het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd) die eigendom zijn van Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS, mits u bij de inschrijving het nummer van uw laatst gemaakte of lopende reservering verstrekt.

Met het MyCP-account kunt u als “directe klant” (“directe klanten” zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die een verblijf hebben geboekt bij Center Parcs (op de website Center Parcs, rechtstreeks bij de vakantieparken van Center Parcs of via het Call Center, met uitzondering van klanten die hebben gereserveerd via touroperators, reisbureaus of centrale ondernemingsraden, en met uitzondering van eigenaren)) van het merk Center Parcs:

-          het hele jaar door praktische informatie over uw bestemming verkrijgen en profiteren van voordelen tijdens uw verblijf in een van de vakantieparken van Center Parcs en Villages Nature Paris (het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd), afhankelijk van uw bestemming;

-          de informatie over uw verblijf delen met uw medereizigers;

-          voorafgaand aan het verblijf aanvullende diensten bij de accommodatie reserveren (zoals opgemaakte bedden bij aankomst, wifitoegang, handdoeken, fietsen, maaltijden etc.), zodra u met uw inloggegevens bent ingelogd. Hierna “Optionele Diensten” of “Diensten” genoemd;

-          voor en tijdens het verblijf ontdekkings-, sportieve of vrijetijdsactiviteiten reserveren die tijdens het verblijf moeten plaatsvinden. Hierna “Activiteiten” genoemd;

-          het saldo van uw oorspronkelijke reservering voorafgaand aan uw verblijf betalen;

-          na het inloggen met uw inloggegevens toegang krijgen tot het overzicht van uw reservering;

-          inchecken voor uw aankomst op het vakantiepark;

-          uw persoonlijke gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen om uw profiel bij te werken en te profiteren van meer geschikte diensten;

-          uw account personaliseren door uw profiel in te vullen, met name om passende informatie en aanbiedingen te ontvangen;

-          uw reserveringsgeschiedenis over een periode van drie jaar bekijken;

-          uw abonnementen op nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van de verschillende entiteiten van Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS beheren en volgen.

 

Met het MyCP-account kunt u als indirecte klant van het merk Center Parcs:

-          het hele jaar door toegang krijgen tot praktische informatie over uw bestemming en profiteren van voordelen tijdens uw verblijf in een van de vakantieparken van Center Parcs en Villages Nature Paris (het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd), afhankelijk van uw bestemming;

-          tijdens het verblijf ontdekkings-, sportieve of vrijetijdsactiviteiten reserveren die tijdens het verblijf moeten plaatsvinden. Hierna “Activiteiten” genoemd;

-          na het inloggen met uw inloggegevens toegang krijgen tot het overzicht van uw reservering tijdens het verblijf.

 

De informatie die wordt verzameld en verwerkt tijdens het gebruik van de mobiele app van Center Parcs zal ook beschikbaar zijn in uw klantaccount op de Website.

 

5.3. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN OPTIONELE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

De Website stelt directe klanten in staat om een of meerdere Optionele Diensten toe te voegen aan hun oorspronkelijke reservering voor en tijdens hun verblijf. Zo kunt u als directe klant uw verblijf gemakkelijk aanvullen door reserveringen te maken tot een uur voorafgaand aan de Optionele Diensten, onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

Onder dezelfde voorwaarden stelt de Website u ook in staat om voor en tijdens uw verblijf Activiteiten te reserveren. 

Indien u indirecte klant bent, zijn de bovenvermelde voorwaarden tevens op u van toepassing, met als uitzondering dat u enkel tijdens uw verblijf een of meerdere Optionele Diensten en/of een of meerdere Activiteiten kunt reserveren.

5.4. RESERVERING

Voor de reservering van een Optionele Dienst of een Activiteit is het noodzakelijk dat u uw cottage al heeft geboekt. U heeft de mogelijkheid om, eenmaal ingelogd met uw inloggegevens, een of meerdere Optionele Diensten aan uw accommodatie toe te voegen en/of een of meerdere Activiteiten te reserveren door naar het tabblad “MIJN VAKANTIEPARK te gaan.

Hoe kunnen directe klanten voorafgaand aan hun verblijf een Optionele Dienst reserveren?

Wanneer u in “MIJN PARK” bent:

 

1.       Klik op “SERVICE”.

2.       Klik op een van de volgende tabbladen: “OPTIES”, “SERVICES” of “VOORKEUR”.

3.       Klik op de gewenste dienst.

4.       Vul de gevraagde informatie in.

5.       Voeg toe aan het winkelmandje.

6.       Kies “VERDER WINKELEN” of “BETALEN”.

7.       Om uw bestelling definitief te bevestigen, vinkt u het vakje van het accepteren van de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV” genoemd) aan.

8.       Wanneer uw bestelling is bevestigd, kiest u uw betaalwijze.

9.       Vul de betaalgegevens in.

10.   Bevestig de betaling.

11.   Wanneer de betaling is bevestigd, zal een pop-up de ontvangst hiervan bevestigen.

Het reserveren van Optionele Diensten via de Website is mogelijk vanaf het moment van bevestiging van uw reservering tot de dag voor aankomst, op basis van beschikbaarheid.

Hoe reserveert u een Activiteit voor of tijdens uw verblijf?

Wanneer u in “MIJN VERBLIJF” bent:

1.       Klik op “ACTIVITEIT” om de beschikbare activiteiten te bekijken.

2.       Klik op de gewenste Activiteit.

3.       Klik op “RESERVERING”.

4.       Vul de gevraagde informatie in.

5.       Voeg toe aan het winkelmandje.

6.       Kies “VERDER WINKELEN” of “BETALEN”.

7.       Om de bestelling definitief te bevestigen, vinkt u het vakje van het accepteren van de AVV aan.

8.       Wanneer uw bestelling is bevestigd, kiest u uw betaalwijze.

9.       Vul de betaalgegevens in.

10.   Bevestig de betaling.

11.   Wanneer de betaling is bevestigd, zal een pop-up de ontvangst hiervan bevestigen.

Het reserveren van een Activiteit via de Website is mogelijk tot zes weken voor het begin van uw verblijf, alsook tijdens uw verblijf tot 15 minuten voor het begin van de Activiteit, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Activiteit.

5.4.1 BETALING

Betaling van de Optionele Dienst en/of de toegevoegde Activiteit wordt u gevraagd tijdens de reservering op de Website.

Betaalwijzen: voor reserveringen via de Website kunt u betalen met een bankpas of PAYPAL.

5.4.2 BEVESTIGING VAN DE RESERVERING

Na bevestiging en betaling van de Optionele Dienst stuurt Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS u een e-mail ter bevestiging van de wijziging van de oorspronkelijke reservering. De overeenkomst met Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS wordt definitief na het versturen van de reserveringsbevestiging.

De wijziging in uw oorspronkelijke reservering kan worden geraadpleegd op de Website in de rubriek “MIJN VERBLIJF” wanneer u bent ingelogd met uw inloggegevens en door op “MIJN RESERVERING” te klikken, evenals in uw persoonlijke account.

Voor de Activiteiten genereert de Website een digitaal controleticket dat u op elk moment kunt terugvinden in het tabblad “MIJN VERBLIJF” door te klikken op “MIJN TICKETS”. Het ticket dient ter plaatse getoond te worden om deel te kunnen nemen aan de activiteit.

5.4.3 PRIJZEN

De prijzen voor Optionele Diensten en Activiteiten zijn vastgesteld op basis van de economische omstandigheden op de datum van vaststelling. Een wijziging in het van toepassing zijnde reglement kan leiden tot het wijzigen van de prijzen van de genoemde diensten.

5.4.4 WIJZIGING/ANNULERING

Een reservering kan niet worden gewijzigd of geannuleerd via de Website. Elk verzoek tot wijziging of annulering moet worden gedaan:

-          via de reserveringscentrale op het nummer 0891 701 600 (€ 0,25 incl. btw/min.) voor Optionele Diensten of Activiteiten;

-          of ter plaatse bij de receptie van het Vakantiepark voor Activiteiten.

 

De wijzigings- en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Optionele Diensten die gereserveerd zijn via de App zijn gelijk aan de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de oorspronkelijke reservering (AVV).  De AVV zijn onder uw aandacht gebracht en door u geaccepteerd op het moment van de oorspronkelijke reservering van uw verblijf. U kunt deze te allen tijde raadplegen op de websites van Groupe PIERRE&VACANCES - CENTER PARCS.

Wij reproduceren de AVV (die u al tijdens uw oorspronkelijke reservering heeft geaccepteerd) hier niet, maar wij specificeren de volgende punten:

-          Wijzigings- of annuleringsverzoeken worden niet in behandeling genomen indien deze niet voor de derde (3e) dag voorafgaand aan de datum van aankomst zijn geformaliseerd.

-          Er kunnen hiervoor annuleringskosten in rekening worden gebracht.

-          Indien u geen gebruikmaakt van de gereserveerde en gefactureerde Optionele Diensten, wordt hiervoor geen restitutie verleend.

 

Bij een verzoek tot wijziging of annulering van de gereserveerde Activiteiten kunnen geen garanties worden gegeven. Activiteiten die via de Website zijn gereserveerd, kunnen geannuleerd noch terugbetaald worden. Verzoeken tot wijziging worden daarom per geval behandeld bij de reserveringscentrale of bij de receptie van het Vakantiepark, op basis van beschikbaarheid en de van toepassing zijnde voorwaarden van de externe dienstverleners.

 

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN GARANTIE

 

6.1. Inhoud van de Website en de diensten


PV DISTRIBUTION verbindt zich ertoe om er in het bijzonder op toe te zien dat de informatie op de Website en over de diensten, met name ten aanzien van de productspecificaties en prijzen, correct is en om de website regelmatig bij te werken. Er kunnen echter onjuistheden of omissies worden geconstateerd, met name als gevolg van typefouten of fouten bij de opmaak. Indien u fouten constateert, verzoeken wij u deze te melden, zodat wij deze kunnen corrigeren.

 

PV DISTRIBUTION behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht onderdelen van de Website aan te passen. In het kader van het actualiserings- en optimaliseringsbeleid van de Website kan PV DISTRIBUTION besluiten deze voorwaarden te wijzigen.

 

Van een datum voorziene informatie die wordt gepubliceerd op de Website is alleen geldig voor de opgegeven datum. Zo behoudt PV DISTRIBUTION zich het recht voor om een of alle van zijn internetaanbiedingen zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

 

Bovendien vormen de aangeboden informatie, producten of diensten op de Website geen uitnodiging of verzoek van PV DISTRIBUTION aan wie dan ook om deze te gebruiken in geografische gebieden waar de verstrekking van bovengenoemde informatie, producten en diensten bij wet verboden is.

 

6.2. Beschikbaarheid van de Website en de diensten

 

PV DISTRIBUTION kan ononderbroken toegang tot de Website noch totale afwezigheid van fouten garanderen. Het kan gebeuren dat de dienst onderbroken wordt bij problemen met het onderhoud of tijdens reparaties of als gevolg van computerproblemen, een storing op internet of andere onvoorziene omstandigheden. PV DISTRIBUTION is evenmin verantwoordelijk voor vertragingen, gebruiksproblemen of incompatibiliteit tussen de Website en bestanden, uw browser of enig ander programma voor de toegang tot de Website.

 

6.3. Veiligheid van communicatienetwerken

 

Verder wordt opgemerkt dat Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de vrijwillige of onvrijwillige onderschepping door een derde partij van berichten en/of informatie die wordt uitgewisseld door een Gebruiker via het internet of andere onbeveiligde communicatienetwerken (en met name onbeveiligde thuisnetwerken).

 

PV DISTRIBUTION kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de verspreiding door een derde van een virus via onze Website en diensten, die uw computersysteem kan infecteren als gevolg van uw verbinding met onze Website, het gebruik van deze Website of het surfen op deze Website. PV DISTRIBUTION kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor materiële of bijkomende schade (waaronder maar niet beperkt tot technische storing, verspreiding van vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens), of voor enige andere indirecte schade die zich voordoet tijdens of verband houdt met een verbinding met en/of gebruik van de Website en/of een dienst.

 

6.4. Geheimhouding van inloggegevens en toegangscodes

 

De toegang tot en/of het gebruik van bepaalde diensten kan onderworpen zijn aan een authenticatiemechanisme. Deze inloggegevens, die bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, zijn strikt persoonlijk, niet-overdraagbaar en vertrouwelijk. Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS en zijn medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verstrekking van deze inloggegevens door u aan derden. U blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van deze inloggegevens. Elke activiteit die wordt uitgevoerd op een dienst of website middels deze gegevens wordt geacht door u te zijn verricht.

 

U stemt ermee in om ons in kennis te stellen van misbruik van uw inloggegevens waarvan u op de hoogte bent en alle informatie te verstrekken die nodig is om het vermeende probleem op te lossen of de onrechtmatige daad ongedaan te maken.

 

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of formaliteit en zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op compensatie van enige schade, met inbegrip van winstderving en verlies van activiteit of een kans, inloggegevens of toegang tot de websites of diensten op te schorten in geval van een sterk vermoeden van misbruik of verduistering van uw inloggegevens of van verdachte activiteit.

 

Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS verplicht zich ertoe om u zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van feiten die de integriteit of de vertrouwelijkheid van uw gegevens kunnen schaden en om u op de hoogte te stellen van alle informatie die het mogelijk maakt of helpt om dit te verhelpen.

 

7. AUTEURSRECHT

 
Alle inhoud op de Website is beschermd door auteursrechten, merkrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten en is eigendom van PV DISTRIBUTION.

 

U kunt de inhoud van de Website ophalen en weergeven op een computerscherm, afzonderlijke pagina’s op papier afdrukken en deze pagina’s in elektronische vorm opslaan op een schijf (maar niet op een server of back-upapparatuur die is aangesloten op een netwerk) voor persoonlijke (in familiekring) en niet-commerciële doeleinden. Elke andere vorm van reproductie, wijziging, kopie, distributie of gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de inhoud, zonder schriftelijke toestemming van PV DISTRIBUTION, is strikt verboden.

 

Deze voorwaarden verlenen u geen licentie om de merken, logo’s of foto’s van de dochterondernemingen van PV DISTRIBUTION te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot: PIERRE ET VACANCES, CENTER PARCS, MAEVA, ADAGIO, VILLAGES NATURE PARIS etc.

 

 

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS


Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om de voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke persoon te verzoeken u toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen (recht om te worden vergeten), om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Voor de met uw toestemming verstrekte gegevens die niet als verplicht zijn aangegeven en waarvoor u toestemming heeft gegeven om ze te laten verwerken, beschikt u op elk ogenblik over het recht om uw toestemming in te trekken: de intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht op de rechtmatigheid van de verwerkingen die op deze grond voorafgaand aan de intrekking zijn uitgevoerd. U beschikt over hetzelfde recht en onder dezelfde voorwaarden ten aanzien van de gegevens die als verplicht zijn aangeduid op het moment van het verzamelen en waarvoor u ons toestemming heeft gegeven om deze te verwerken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen. Deze blijven, al naar gelang het geval, alleen verwerkt worden voor de uitvoering van deze overeenkomst of in andere gevallen waarin de wet voorziet of die door de wet zijn toegestaan.

 

U kunt ook aanvullende rechten hebben op grond van de nationale wetgeving die op u van toepassing is, zoals de definitie van de richtlijnen voor het opslaan, wissen en overdragen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

 

U heeft recht op verzet ten aanzien van telefonische klantenwerving. Schrijf u in bij het Bel-me-niet Register om gebruik te maken van uw recht. U heeft ook het recht om u te verzetten tegen het ontvangen van ongevraagde reclame door u in te schrijven op de Robinsonlijst, binnen de grenzen van de reikwijdte hiervan.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf waarmee u in eerste instantie te maken had:

-          per brief aan het hoofdkantoor van de vennootschap, zoals aangegeven in de rubriek “Wettelijke vermeldingen”;

-          via het onderstaande formulier: https://contactariane.com/

 

Groupe PIERRE ET VACANCES-CENTER PARCS beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming waarmee u per brief contact kunt opnemen via het adres Groupe PIERRE ET VACANCES ERRE ET VACANCES CENTER

PARCS, L’Artois – Espace Pont de Flandres, 9 rue de Cambrai-75947 Paris Cedex 19, Frankrijk.

 

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag dient u uw volledige naam, adres en klantnummer en/of dossiernummer te vermelden. Er kan u worden gevraagd om een kopie van een geldig identiteitsbewijs (met name een ID-kaart, paspoort of verblijfskaart, die om veiligheidsredenen per post moeten worden verzonden).

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Franse Nationale Commissie Informatica en Vrijheden (CNIL) (www.cnil.fr) of bij de controleautoriteit van uw woonplaats.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u vinden op onze pagina  “Persoonsgegevens en cookies”.

 

9. COOKIES


9.1. Definitie

Als u de Website gebruikt, zal een permanente ‘cookie’ (een klein tekstbestand) aan u worden toegekend en op de harde schijf van uw mobiele telefoon worden opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u als gebruiker herkend wordt, waardoor de Website zich aanpast aan uw gebruik en persoonlijke voorkeuren.

9.2. Specifiek gebruik van mobiele apps

Bij gebruik van mobiele apps verzamelen wij ook technische informatie over uw apparaat elke keer dat u verbinding maakt met de Website. Deze informatie heeft betrekking op uw IP-adres (internetprotocol), het gebruikte besturingssysteem, het type browser en het adres van de eventuele doorverwijzende website. Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw ervaring tijdens uw bezoek aan onze website te verbeteren. Wij verkopen deze informatie niet aan derden, noch dragen wij deze over.

Wij gebruiken GOOGLE ANALYTICS, een analysetool voor  websitebezoek, die ons een aantal gegevens oplevert en de mogelijkheid biedt om de activiteiten van onze klanten op de Website te volgen. Wanneer u de Website gebruikt, maken wij gebruik van cookies om uw zoekactiviteiten te volgen en daarover anonieme gegevens te verzamelen. De tool GOOGLE ANALYTICS stelt ons in staat om uw online ervaring en de gebruikersvriendelijkheid van onze hulpmiddelen te verbeteren. PV DISTRIBUTION zal GOOGLE ANALYTICS in geen geval gebruiken om persoonlijke informatie over u te verzamelen en de verzamelde gegevens worden niet gelinkt aan uw gebruikersprofiel.

9.3. Cookies uitschakelen

Meer informatie over gebruikte cookies en hoe u zich verzet tegen het gebruik ervan, vindt u op onze pagina  “Persoonsgegevens en cookies”.  De Website blijft op dezelfde manier werken en alle functionaliteiten zijn toegankelijk indien mobiele cookies zijn uitgeschakeld.

 

 

10. HYPERLINK


Voor het maken van hyperlinks naar de website www.pierreetvacances.com is voorafgaande schriftelijke toestemming van PV DISTRIBUTION vereist.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT


Op deze  voorwaarden is het Franse recht van toepassing en ze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht.

 

De AGV van MyCP zijn vertaald in zes talen. In geval van interpretatieproblemen of tegenstrijdigheden zal alleen de Franse versie in aanmerking worden genomen.

 

12. ALGEMENE CLAUSULES


Het overdragen van de rechten die door deze voorwaarden worden toegekend is ten strengste verboden. PV DISTRIBUTION is echter gemachtigd om zijn rechten en plichten uit hoofde van de AGV geheel of gedeeltelijk af te staan, over te dragen of te vervreemden aan elke Franse vennootschap waarover PIERRE & VACANCES SA, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel (RCS) van PARIJS onder het nummer 316.580.869, zijn zeggenschap uitoefent (waarbij het begrip zeggenschap van toepassing is zodra PIERRE & VACANCES SA direct of indirect in het bezit is van minimaal 50% van het maatschappelijk kapitaal van de dochteronderneming), alsook als gevolg van een fusie, splitsing, gedeeltelijke inbreng van activa of volledige of gedeeltelijke overdracht van zijn handelsonderneming, en dit niettegenstaande elke clausule van intellectuele eigendom die dit zou verhinderen.

 

Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank een bepaling van deze voorwaarden ongeldig acht, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling op geen enkele wijze de geldigheid van de overige voorwaarden aantasten, die volledig van kracht blijven.

 

Het niet uitoefenen van een recht of het niet ondernemen van gerechtelijke stappen onder deze voorwaarden door een van de partijen wordt niet beschouwd als afstand doen van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

 

De Website wordt gepubliceerd door:

PV DISTRIBUTION:

SA met een kapitaal van € 6.055.935,

waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te L’Artois, Espace Pont de Flandres, 11 rue de Cambrai 75947 Parijs Cedex 19, Frankrijk,

ingeschreven in het register van de kamer van koophandel (RCS) van Parijs onder het nummer 314 283 326,

ingeschreven in het register van touroperators onder het nummer IMO75110024.

Intracommunautair btw-nummer: FR 96 314 283 326.

Financiële waarborg: APST, 15 AVENUE CARNOT, 75017 PARIJS-Frankrijk BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: RSA – 153 RUE SAINT HONORE – 75001 PARIJS – FRANKRIJK

 

13. CONTACT


Indien u een vraag heeft, kunt u de Veelgestelde Vragen (FAQ) raadplegen of contact met ons opnemen. De berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Zolang ze niet in ons bezit zijn, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.

 

Indien u contact moet opnemen met Groupe PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS om aan uw behoeften inzake uw verblijf te voldoen Center Parcs, dan belt u het volgende niet-belastbare nummer: +33 (0)173275591. PV Distribution is op dit nummer bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Onze teams staan graag tot uw beschikking tijdens uw verblijf om eventuele klachten op te lossen, problemen te verhelpen en u de mogelijkheid te bieden om volop van uw verblijf te genieten. Het is raadzaam om contact met hen op te nemen indien u vragen heeft. Na uw verblijf kunt u een eventuele klacht als volgt indienen:

- door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan PV Distribution - Service Relations Clientèle APS - 11, rue de Cambrai - 75947 Paris cedex 19 - Frankrijk, of

- door middel van een verzoek via de online pagina https://contactariane.com/,

binnen een tijdsbestek van 6 maanden na afloop van uw verblijf, zodat wij hier zo snel mogelijk op kunnen antwoorden. Wij verzoeken u om uw klachten zo spoedig mogelijk in te dienen, zodat wij uw verzoek voor u zo goed mogelijk kunnen behandelen. Wij verzoeken u om in uw brief de naam van de persoon die het verblijf heeft gereserveerd, het boekingsnummer, het vakantiepark en de plaats en data van uw verblijf evenals het nummer en type van de accommodatie die u heeft gereserveerd, te vermelden. Dit vergemakkelijkt de behandeling van uw dossier. Wij verzoeken u eveneens om bij uw brief alle bewijsstukken mee te sturen die het ons mogelijk maken om de behandelingstermijn van uw klacht te beperken.

Na een vergeefse poging om het geschil via onze Klantenservice in geschreven vorm op te lossen, heeft u de mogelijkheid om een bemiddelingsprocedure op te starten met de Franse Ombudsman Toerisme en Reizen via onderstaande contactgegevens: MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17, Frankrijk - http://mtv.travel.

 

Overeenkomstig het besluit van 20 december 2017 en artikel 16 van de onderhavige voorwaarden is de organisator of doorverkoper verplicht onverwijld hulp en bijstand te verlenen indien de reiziger in moeilijkheden verkeert. Om uw verzoek zo goed mogelijk te kunnen behandelen, kunt u een beroep doen op bovenstaande hulp, in de zin van het artikel L. 211-17-1 van de Code du tourisme [Franse Toerismewet]. U kunt uw verzoek online indienen via de pagina https://contactariane.com/  of door te schrijven naar de afdeling Relations Clients (op het hierboven vermelde adres).

 

14. ACCEPTATIE EN WIJZIGING VAN DE AGV

 

Niettegenstaande enige formele aanvaarding van uw kant vormt uw toegang tot of gebruik van de Website (of u nu een geregistreerde gebruiker bent of niet) uw uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AGV.

 

Als u de Website beroepshalve opent of gebruikt, garandeert u dat u alle rechten, machtigingen en bevoegdheden heeft die nodig zijn om deze AGV te aanvaarden namens de rechtspersoon waarvoor u de Website gebruikt, of om toegang tot de Website te krijgen en/of een account aan te maken volgens de bepalingen die tijdens de toegang tot de dienst zijn gespecificeerd.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze AGV te allen tijde te kunnen bijwerken, met name voor het toevoegen van nieuwe diensten of functionaliteiten die van toepassing zijn op de geldende ingangsdatum die hierboven staat vermeld. Wij adviseren u daarom om deze AGV regelmatig te raadplegen.

 

 

26-08-2020